VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela novčanih sredstava boračkim udruženjima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 218. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06 i 51/09); Statut grada Zenica, članovi 34. i 117. (“Službene novine grada Zenica”, broj 5/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv udruženja (iz rješenja o registraciji)
Sjedište udruženja:
Ulica i broj
Kanton
e-mail
Kontakt osoba
Kontakt telefoni kontakt osobe
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji Ministarstvo pravosuđa Original ili ovjerena kopija /
Ugovor sa bankom ili potvrda iz koje se vidi ko je vlasnik računa Banka Original ili ovjerena kopija /
Plan potrebnih sredstava Udruženje Original ili ovjerena kopija /
Izvještaj o utrošku sredstava za prethodnu godinu Udruženje Original ili ovjerena kopija /
Finansijski plan sa očekivanim rashodima Udruženje Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva