VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela jednokratne novčane pomoći.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06); Zakon o upravnom postupku, član 218. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Statut grada Zenica, članovi 34. i 117. (“Službene novine grada Zenica”, broj 05/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime
Prezime
Ime oca
Adresa
Broj telefona
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija /
Potvrda o tekućem računu Banka Kopija /
Kućna lista Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o prihodima podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva Poslodavac/PIO/Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o vojnom stažu Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva