VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava stranke na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, članovi 10. i 11. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/05, 61/06 i 09/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, ime oca
Prezime
Adresa
Telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS obrazac o mjestu prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija /
Platna lista za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenju zahtjeva Poslodavac Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da je dobitnik ratnog priznanja/odlikovanja Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original ili ovjerena kopija /
Izjava podnosioca zahtjeva da li je/ili nije korisnik inostrane penzije po istom osnovu Općina/Notar/Grad Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva