VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Dreca, Šef odsjeka za stambene poslove
Telefon: 032 447 815
E-mail:
indira.dreca@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravno regulisanje osnova korištenja stanova, praćenje ispunjenosti uslova za dalje korištenje stanova, kao i svih promjena nastalih u toku korištenja stana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalno neprofitnom stanovanju, član 13. (“Službene novine ZDK”, broj 13/13); Odluka o neprofitnom socijalnom stanovanju, članovi 18. 19. i 20. (“Službene novine grada Zenica”, broj 05/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o podnosiocu zahtjeva:
Prezime
Ime oca
Ime
Označiti u kom svojstvu se podnosi zahtjev:
a) Kao zakupac kome je istekao ugovor
b) Kao član domaćinstva umrlog zakupca
JMBG
Podaci o članovima zajedničkog domaćinstva:
Prezime ____________________ Ime oca ____________________ Ime ____________________ JMBG ____________________
Prezime ____________________ Ime oca ____________________ Ime ____________________ JMBG ____________________
Prezime ____________________ Ime oca ____________________ Ime ____________________ JMBG ____________________
Prezime ____________________ Ime oca ____________________ Ime ____________________ JMBG ____________________
Prezime ____________________ Ime oca ____________________ Ime ____________________ JMBG ____________________
Prezime ____________________ Ime oca ____________________ Ime ____________________ JMBG ____________________
Prezime ____________________ Ime oca ____________________ Ime ____________________ JMBG ____________________
Podaci o stanu:
Adresa, kat i broj stana
Podaci o ugovoru o zakupu, broj i vrijeme trajanja
Svojim potpisom potvrđujem tačnost podataka datih u zahtjevu i dajem saglasnost za korištenje istih u cilju provjere.
Mjesto
Datum
Potpis
Broj lične karte
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija ugovora o zakupu Stranka Kopija /
Dokaz o izmirenoj zakupnini (uplatnica) Banka/Pošta Kopija /
Dokaz o izmirenim komunalijama (uplatnice) Banka/Pošta Kopija /
Dokaz da stranka ostvaruje prava iz osnova socijalne zaštite (rješenja nadležnih organa koji utvrđuju prava iz socijalne zaštite, npr. rješenje o stalnoj novčanoj pomoći, invalidnosti itd.) Centar za socijalni rad Ovjerena kopija /
Izvod iz MK umrlih za zakupca (ukoliko umre zakupac pa se ugovor prenosi na članove domaćinstva zakupca) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKR podnosioca zahtjeva (ukoliko je podnosilac zahtjeva u srodstvu sa zakupcem) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o prebivalištu MUP Original ili ovjerena kopija /
Posjedovni list (kada je podnosilac zahtjeva član domaćinstva zakupca koji je umro) Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o materijalnom statusu (zaposlenost – platna lista ili uvjerenje sa biroa, penzioner – ček od penzije, stalna novčana pomoć – izvod iz banke) Biro, Stranka, Banka ili Pošta Original ili ovjerena kopija /
Lična karta MUP Kopija /
Dokaz da su bili ili su trenutno raseljena lica (kad zahtjev podnosi lice koje ima status raseljenog lica) – potvrda nadležne općine Nadležna općina Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Dokaz o stanju imovine iz mjesta raseljenja (kad zahtjev podnosi lice koje ima status raseljenog lica) Nadležni općinski/gradski organ Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za vrijeme navedeno u ugovoru.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva