VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Dreca, Šef odsjeka za stambene poslove
Telefon: 032 447 815
E-mail:
indira.dreca@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Iseljenje bespravnih korisnika iz stana, poslovnog prostora ili garaže, kako bi se omogućilo korištenje istih licima koja imaju pravni osnov za korištenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stambenim odnosima, član 30. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/98, 38/98 i 19/99); Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, članovi 12. i 42. (“Službeni list SR BIH”, broj 33/77, 12/98, 30/90 i 7/92 i “Službeni list RBiH”, broj 3/93 i 13/94);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime
Ime oca
Ime
Adresa: mjesto, ulica, broj, kat, broj stana
Kontakt telefon
Adresa stana/poslovnog prostora/garaže
Šifra stana
Ime i prezime bespravnog korisnika
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o vlasništvu stana ili prostora Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija /
Zapisnik o bespravnom korištenju stana (samo za pravna lica) Privredno društvo koje pokreće postupak Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do izvršenja rješenja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva