VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Dreca, Šef odsjeka za stambene poslove
Telefon: 032 447 815
E-mail:
indira.dreca@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućavanje ulaska upravitelju u stan radi otklanjanja kvara na instalacijama, a u cilju sprječavanja štete na drugim posebnim dijelovima zgrade i zajedničkim prostorijama i održavanja instalacija u ispravnom stanju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, član 37. (“Službene novine ZDK”, broj 04/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o postojanju kvara kao i preciziranje istog (radni nalog, zapisnik o uviđaju terenskih radnika upravitelja i sl.) Stranka Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do izvršenja (otklanjanja kvara).
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno – u slobodnoj formi.