VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Miralem Redžić, Šef odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu
Telefon: 032 447 816
E-mail:
miralem.redic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela stipendija članovima porodica branilaca.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi 5. 20. 21. 22. i 23. (“Službene novine ZDK”, broj 01/14); Uredba o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, član 12. (“Službene novine ZDK”, broj 04/14 i 01/18); Uredba o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, član 13. (“Službene novine ZDK”, broj 04/14 i 01/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Lični podaci:
Prezime
Ime
Očevo (majčino) ime
Mjesto prebivališta
Adresa
Jedinstveni matični broj
Ovim izjavljujem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su moji odgovori na gore navedena pitanja potpuni i tačni.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o tekućem računu Banka Original /
Potvrda o prebivalištu MUP Original /
Lična karta MUP Kopija /
Kućna lista Općina/Grad Original /
Dokaz o primanjima članova domaćinstva (zaposlena osoba, penzionisana, na školovanju) Poslodavac, PIO, Obrazovna ustanova Original /
Dokaz o statusu branioca (rješenje Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze ili uvjerenje) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
Svjedočanstvo završnog razreda (za učenike prve godine) Srednja škola Original /
Potvrda o redovnom školovanju (za studente od 2. godine pa nadalje) Fakultet Original /
Ovjerena kopija prve stranice indeksa i strane sa upisanim semestrom Stranka Ovjerena kopija /
Izjava da nije ostvario/la stipendiju po drugom osnovu Općina/Grad Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva