VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muhamed Suljić, Viši samostalni referent za civilne žrtve rata
Telefon: 032 447 810
E-mail:
vahida.peskic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje statusa civilne žrtve rata i ostvarivanje traženog prava stranke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, članovi 54. 56. i 58. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 02/98 i 48/99); Uputstvo o postupku za priznavanje statusa civilne žrtve rata, član 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Zahtjev za priznavanje statusa civilne žrtve rata i prava na (zaokružiti):
1. Ličnu invalidninu
2. Mjesečno novčano primanje
3. Dodatak na njegu i pomoć drugog lica
4. Ortopedski dodatak
Ime
Prezime
Ime roditelja
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Mjesto i datum
Potpis podnosioca zahtjeva
L.K. ________________
P.U. ________________
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Potvrda o prebivalištu – boravištu (ne starija od 3 mjeseca) MUP Original ili ovjerena kopija /
Medicinska dokumentacija (iz perioda stradanja i poslije toga) Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Potvrda ovlaštenog udruženja o boravku u logoru (za podnosioce zahtjeva koji su boravili u logoru) Ovlašteno udruženje Original ili ovjerena kopija /
Potvrda ovlaštenog udruženja o preživjelom seksualnom zlostavljanju i silovanju (posebna kategorija civilnih žrtava rata) Ovlašteno udruženje Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o statusu u sistemu boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite i PIO Nadležna služba za BIZ ili Nadležna služba za socijalnu zaštitu ili PIO/MIO Original ili ovjerena kopija Dokaz o statusu u sistemu boračko-invalidske zaštite pribavlja Grad po službenoj dužnosti ukoliko posjeduje isti.
Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od strane nadležne službe MUP-a MUP Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o tekućem računu Banka Ovjerena kopija /
Nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (po službenoj dužnosti) Institut za medicinsko vještačenje Original ili ovjerena kopija /
Stručno mišljenje Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata – za posebne kategorije CŽR (po službenoj dužnosti) Komisija za davanje stručnog mišljenja Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva