VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Socijalna zaštita i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Arnel Kalušić, Stručni saradnik za socijalnu zaštitu
Telefon: 032 447 806
E-mail:
arnel.kalusic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela jednokratne novčane pomoći stranci.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, članovi 36. i 138. (“Službene novine ZDK”, broj 13/07 i 2/16); Odluka o provođenju socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, broj: 01-35-5131/08 od 06. marta 2008. godine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime oca) ime
Adresa: mjesto, ulica i broj, kat, broj stana
Mjesto rođenja
Kontakt telefon
Jednokratna novčana pomoć za:
LIJEČENJE
ŠKOLOVANJE
DRUGO
Članovi porodice:
1._____________________ (ime i prezime), __________________ (datum rođenja), _______________ (srodstvo), ______________ (status)
2._____________________ (ime i prezime), __________________ (datum rođenja), _______________ (srodstvo), ______________ (status)
3._____________________ (ime i prezime), __________________ (datum rođenja), _______________ (srodstvo), ______________ (status)
4._____________________ (ime i prezime), __________________ (datum rođenja), _______________ (srodstvo), ______________ (status)
5._____________________ (ime i prezime), __________________ (datum rođenja), _______________ (srodstvo), ______________ (status)
6._____________________ (ime i prezime), __________________ (datum rođenja), _______________ (srodstvo), ______________ (status)
Ukupni mjesečni prihod porodice:______ KM
Iznos penzije: _________________
Iznos invalidnine s tuđom njegom: ___________
Socijalna pomoć: __________
Stambene prilike – živimo: u vlastitoj kući , u vlastitom stanu, kao podstanari, koristimo društveni stan
Koristimo obroke javne kuhinje: DA NE
Pripadam boračkoj kategoriji: DA NE
Borac Armije BiH, ukupno provedeno vrijeme: _________ mjeseci
Ratni vojni invalid ___________
Porodica šehida ____________
Zdravstvene prilike: ______________________________________________________________
Razlozi zbog kojih podnosim zahtjev su: ___________________________________________________________
Saglasan/na sam da Gradska uprava Zenica, na osnovu člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, broj: 49/06,76/11 i 89/11),
izvrši obradu mojih ličnih podataka u proceduri obrade predmeta za ostvarivanje prava iz osnova socijalne zaštite.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija /
Potvrda o otvorenom tekućem računu Banka Kopija /
Uvjerenje JU “Biro za zapošljavanje” za podnosioca i nezaposlene članove porodice JU “Biro za zapošljavanje” Kopija /
Potvrda o školovanju (za članove porodice koji se školuju) Obrazovna ustanova Kopija /
Dokaz o primanjima (ček od penzije, rješenje o socijalnoj pomoći i sl.) Stranka Kopija /
Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji (uvjerenje Odsjeka za odbranu) Odsjek za odbranu Kopija /
Rješenje o statusu (invalidno lice, civilna žrtva rata, rješenje o razvodu braka i sl.) Stranka Kopija /
Ljekarska dokumentacija Zdravstvena ustanova Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isplate novčanih sredstava.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva