VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Socijalna zaštita i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Halimić-Cogo, Stručna saradnica za pitanja mladih
Telefon: 032 447 792
E-mail:
amra.halimic-cogo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izvršavanje upisa u spisak omladinskih udruženja i izdavanje potvrde o upisu stranci.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o mladima FBiH, članovi 13. i 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 36/10); Zakon o udruženjima i fondacijama, član 1. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 45/02); Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na općinskom nivou;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv udruženja
Adresa i mjesto sjedišta
Adresa i mjesto ureda koji se upisuje u spisak
Osoba i broj telefona za kontakt u vezi sa zahtjevom
I. Podaci o udruženju koje podnosi zahtjev (odn. uredu ukoliko sjedište nije u općini u kojoj se podnosi zahtjev)
Naziv institucije koja je izdala rješenje o registraciji
Mjesto i datum izdavanja rješenja o prvoj registraciji udruženja
Broj akta upisa u registar
Mjesto i datum izdavanja posljednjeg rješenja o izmjenama i dopunama
Broj akta upisa u registar
Jedinstveni identifikacijski broj
Područje djelovanja udruženja
Ciljevi udruženja
Vizija i misija (ukoliko postoje)
Važnije aktivnosti u posljednjih 12 mjeseci
II. Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje udruženja
(1) Ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje
Mjesto rođenja
JMBG
Mjesto i adresa prebivališta
Telefon i e-mail
(2) Ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje
Mjesto rođenja
JMBG
Mjesto i adresa prebivališta
Telefon i e-mail
III. Podaci o članovima upravnog odbora (ako je definiran statutom udruženja)
Trajanje mandata upravnog odbora
Datum održane skupštine na kojoj je potvrđen trenutni upravni odbor
Ime i prezime, JMBG, Mjesto i adresa prebivališta, Pozicija u upravnom odboru
IV. Podaci o skupštini udruženja
Broj članova skupštine
Broj članova skupštine koji su mladi u skladu sa Zakonom o mladima FBiH %
Svako koliko vremena se održava redovna izvještajna skupština?
Kada je održana posljednja redovna izvještajna skupština?
Svako koliko vremena se održava redovna izborna skupština?
Kada je održana posljednja redovna izborna skupština?
Mjesto i datum
Ime i prezime ovlaštenog lica
Potpis ovlaštenog lica i pečat udruženja
Svojim potpisom ovlašteno lice potvrđuje istinitost svih navedenih podataka u zahtjevu i popratnoj dokumentaciji.
VI. Podaci o članovima skupštine
Ime i prezime, JMBG, Mjesto i adresa prebivališta, Pozicija u upravnom odboru
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji Ministarstvo pravosuđa Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz spiska omladinskih organizacija Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija /
Izvještaj o radu Stranka Original ili ovjerena kopija /
Bilans stanja i uspjeha Stranka Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva