VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Dreca
Telefon: 032 447 815
E-mail:
indira.dreca@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postupak za ostvarivanje prava na subvenciju zakupnine pokreće se na zahtjev korisnika stana ili po službenoj dužnosti uz dostavljanje potrebne dokumentacije i prvostepeni organ nakon provedenog postupka donosi rješenje uz predhodnu saglasnost Ministarstva, jer se sredstva za subvenciju obezbjeđuju dijelom i iz budžeta kantona. Svrha postupka je da se omogući subvencioniranje zakupnine svim korisnicima socijalnih stanova pod uslovom da se nalaze u stanju potrebe za subvencioniranjem.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namijenjenim za socijalno-neprofitno stanovanje (“Službene novine Zeničko -dobojskog kantona”, broj: 5/2018)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Broj lične karte
Adresa podnosioca zahtjeva
Broj telefona
Površina stana
Visina zakupnine
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o ostvarivanju prava na stalnu novčanu pomoć JU Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Potvrda o nezaposlenosti svih punoljetnih članova domaćinstva Zavod za zapošljavanje ZDK Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
Dokaz o priznavanju statusa raseljene osobe ili povratnika Grad/Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Original ili ovjerena kopija
Posljednja platna lista, posljednji ček od penzije Poslodavac/PIO Original ili ovjerena kopija
Rješenje ili uvjerenje o ostvarivanju prava iz boračko-invalidske zaštite ili prava iz socijalne zaštite, zaštite prava civilne žrtve rata ili prava porodice sa djecom Nadležna služba Grada/JU Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Potvrda o školovanju za punoljetne članove Nadležni organ Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje iz katastra za prethodnu godinu Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
Ugovor/Rješenje za dodjeljeni stan Nadležni organ Original ili ovjerena kopija
Kućna lista ne starija od 6 mjeseci Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva