VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za ekologiju, komunalne poslove i vodoprivredu
DJELATNOST(I) Komunalni poslovi, izgradnja i poslovi MZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Bijedić, Stručni savjetnik za vodoprivredu
Telefon: 032 447 722
E-mail:
edin.bijedic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje prethodne vodne saglasnosti za zahvatanje vode u količini od 5 l/s u skladu sa zakonskim propisima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o vodama ZDK, članovi 67. 69. i 96. (“Službene novine ZDK”, broj 17/07); Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, član 2. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje vodoprivredne dozvole ili vodoprivredne saglasnosti 20 KM Taksenom markom. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnosioca zahtjeva, (za MZ-e) predsjednik MZ-e ili odbora ili naziv pravnog lica
Adresa: ulica i broj, mjesto
Kontakt telefoni (kućni i poslovni)
Naziv objekta za koji se traži vodni akt; izgradnja, rekonstrukcija
Podaci o lokalitetu, vrsti i obimu aktivnosti koja se namjerava provesti
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o imenovanju građevinskog odbora Mjesna zajednica Original ili ovjerena kopija /
Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće JU “Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica Original ili ovjerena kopija /
Studija urađena u skladu sa članom 3. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata Ovlašteno pravno lice Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz sudskog registra (za pravna lica) Nadležni Sud Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse Šalter sala Gradske uprave Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva