VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za ekologiju, komunalne poslove i vodoprivredu
DJELATNOST(I) Komunalni poslovi, izgradnja i poslovi MZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Bijedić, Stručni savjetnik za vodoprivredu
Telefon: 032 447 722
E-mail:
edin.bijedic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje vodne dozvole za zahvatanje vode u količini od 5 l/s u skladu sa zakonskim propisima.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o vodama ZDK, članovi 67. 73. i 96. (“Službene novine ZDK”, broj 17/07); Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje vodoprivredne dozvole ili vodoprivredne saglasnosti 20 KM Taksenom markom. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnosioca zahtjeva, (za MZ-e) predsjednik MZ-e ili odbora ili naziv pravnog lica
Adresa: ulica i broj, mjesto
Kontakt telefoni (kućni i poslovni)
Naziv objekta za koji se traži vodni akt; izgradnja, rekonstrukcija
Podaci o lokalitetu, vrsti i obimu aktivnosti koja se namjerava provesti
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz sudskog registra (za pravna lica) Nadležni Sud Ovjerena kopija /
Rješenje o izdatoj vodnoj saglasnosti (po službenoj dužnosti) Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o izdatom odobrenju za gradnju Služba za urbanizam ili nadležno Kantonalno ministarstvo Ovjerena kopija /
Projekat izvedenog stanja Ovlašteno pravno lice Original ili ovjerena kopija /
Opći akt o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanju u slučaju kvara ili havarije Investitor Ovjerena kopija /
Ovjerena kopija rješenja o izdatom ID broju (za pravna lica) Porezna uprava Ovjerena kopija /
Pismeni ugovor o održavanju i iskorištavanju mjesnog vodovoda i regulisanju svih drugih pitanja od značaja za mjesni vodovod Stranka Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse Šalter sala Gradske uprave Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva