VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za finansije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za budžet i trezor
DJELATNOST(I) Budžet i finansije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nusret Adilović, Stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 032 447 684
E-mail:
budzet@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat više ili pogrešno uplaćenih novčanih sredstava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH, tačka 11.9. (“Službene novine FBiH”, broj 54/20, 55/20 i 63/20); Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Zeničko-dobojskog kantona, član 3. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 06/05 i 8/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
U skladu sa članom 13. stav 1. tačka 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama (“Službene novine Grada Zenica”, broj 2/19) oslobođeno od plaćanja administrativne takse
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv podnosioca
Adresa stanovanja/sjedišta
JIB
Kontakt telefon
Ime i prezime/Naziv uplatioca
Adresa stanovanja/sjedišta
Broj lične karte/JIB
Kontakt telefon
Iznos povrata
Datum uplate
Vrsta prihoda
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Priznanica/dokaz o izvršenoj uplati Banka/Pošta Kopija /
Potvrda banke o otvorenom računu uplatioca novčanih sredstava Banka Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (1-3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva