VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za finansije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za budžet i trezor
DJELATNOST(I) Budžet i finansije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Emina Fejzić, Stručni savjetnik za planiranje i izvršavanje budžeta
Telefon: 032 447 686
E-mail:
budzet@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat više ili pogrešno uplaćenih novčanih sredstava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, tačka 24. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/16, 89/16, 9/17 i 33/17); Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Zeničko-dobojskog kantona, član 3. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 06/04); Odluka o općinskim-gradskim administrativnim taksama, član 16. (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 3/04, 8/04, 8/06 i 1/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv podnosioca
Adresa stanovanja/sjedišta
JIB
Kontakt telefon
Ime i prezime/Naziv uplatioca
Adresa stanovanja/sjedišta
Broj lične karte/JIB
Kontakt telefon
Iznos povrata
Datum uplate
Vrsta prihoda
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Priznanica/dokaz o izvršenoj uplati Banka/Pošta Kopija /
Potvrda banke o otvorenom računu uplatioca novčanih sredstava Banka Kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (1-3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva