VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Danijela Dalmacija-Pavlović, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 032 447 676
E-mail:
danijela.dalmacija-pavlovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, član 39. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/03); Zakon o stvarnim pravima FBiH, član 346. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje pravo na građevinskom zemljištu 80 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime, ime oca
Adresa – mjesto, ulica, broj, kat, broj stana
Kontakt telefon
Broj katastarske parcele
Katastarska općina
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Kopija /
Zk izvadak Sud Original ili ovjerena kopija /
Kopija katastarskog plana Grad Original ili ovjerena kopija /
Ažurna geodetska podloga Grad ili ovlašteno lice registrovano za obavljanje geodetske djelatnosti Original ili ovjerena kopija /
Punomoć (ukoliko podnosilac ima punomoćnika) Podnosilac Original /
Identifikacija parcela Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti, i to isključivo ukoliko zemljišnoknjižno i katastarsko stanje nije usklađeno.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva