VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Terzić, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 032 447 663
E-mail:
terzic.edina60@gmail.com, edina.terzic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Neophodno za potrebe snimanja geodetskih tačaka od strane privatnih geodetskih firmi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54. – 65. (“Službeni list SR BiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90 i “Službeni list R BiH”, br. 4/93 i 13/94); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka o tačkama geodetske osnove Astronomsko-geodetska, trigonometrijska tačka – 50 KM
Tačka referentne mreže (GPS) – 40 KM
Tačka gravimetrijske mreže – 1000 KM
Vezna (orjentaciona) tačka – 20 KM
Poligonometrijska, poligonska i linijska tačka – 15 KM
Reper nivelmana visoke tačnosti – 20 KM
Reper preciznog gradskog ili generalnog nivelmana – 15 KM
(Ukoliko se zahtijeva izdavanje više od 10 tačaka, naknada se obračunava uz popust od 5%)
Skica mreže tačaka geodetske osnove: A4 – 15 KM, A3 – 25 KM, A2 – 45 KM, List – 100 KM
134-010-000-000-1672 Vr. prih.: 722515; budž. organizacija: 0000000; primalac: ZE-DO Kanton; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Broj i vrsta geodetske tačke
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva