VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba Kabineta Gradonačelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Ščetić, Viši stručni saradnik za ljudske resurse
Telefon: 032 447 773
E-mail:
alma.scetic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje saglasnosti za korištenje naziva grada Zenica u nazivu udruženja, fondacije ili privrednog subjekta s ciljem upisa u registar.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o udruženjima i fondacijama, član 10. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 45/02); Zakon o privrednim društvima, član 16. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Statut grada Zenica, članovi 34. i 117. (“Službene novine grada Zenica”, broj 5/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/sjedišta pravnog lica
Poštanski broj i mjesto
Kontakt telefon – telefaks – e-mail
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osnivački akt udruženja ili fondacije/Statut udruženja ili fondacije Udruženje ili fondacija Kopija /
Osnivački akt privrednog društva Privredno društvo Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva