VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aerzemana Čeliković, Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu
Telefon: 032 447 701
E-mail:
aerzemana.celikovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Slobodan pristup informacijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH, član 11. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01 i 48/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove umnožavanja zahtijevane informacije 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica. 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722611 (za fizička lica); 722612 (za pravna lica); budž. organizacija: /; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv pravnog lica
Adresa prebivališta/sjedišta
Poštanski broj i mjesto
Kontakt telefon, telefax, e-mail
Navesti tačno koje se informacije traže i opisati ih što preciznije
Navesti način za pristup informacijama
Navesti eventualne priloge uz zahtjev
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Punomoć (ukoliko je podnosilac zahtjeva drugo lice) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati naknade, po odobrenom pristupu informacijama, za troškove umnožavanja
informacija
Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva