VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aerzemana Čeliković, Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu
Telefon: 032 447 701
E-mail:
aerzemana.celikovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Regulisanje određenih prava građana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca podnosioca zahtjeva
JMB, mjesto rođenja
Broj lične karte – MUP
Adresa – mjesto, ulica, broj, kat, broj stana i kontakt telefon
Obraćam se naslovu sa zahtjevom da mi se izda Potvrda o životu. O sebi dajem slijedeće podatke:
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Ime oca i majke
Djevojačko prezime
Bračno stanje
Državljanstvo
Potvrda o životu mi je potrebna u svrhu regulisanja ______________________________________.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva