VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aerzemana Čeliković, Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu
Telefon: 032 447 701
E-mail:
aerzemana.celikovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Regulisanje određenih prava građana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za kućnu listu za inostranstvo/potvrdu o izdržavanju u inostranstvu 20 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime, ime oca, ime podnosioca zahtjeva
JMB – mjesto rođenja
Broj lične karte – MUP
Adresa stanovanja (mjesto, ulica, broj, kat, broj stana)
Kontakt telefon
__________________ mi je potrebno u svrhu regulisanja ___________________.
Datum
Mjesto
Potpis podnosioca zahtjeva
Prezime, očevo ime i ime radnika
Molim da mi izdate akt o porodičnom stanju, koji mi je potreban za regulisanje poreza–dječijeg dodatka u inostranstvu–državi
Tvrdim da živim u zajedničkom domaćinstvu sa članovima svoje porodice koji stalno stanuju na području grada Zenica, i to kako slijedi:
1. Prezime i ime (djevojačko prezime) ___________________ Srodstvo __________________ Datum rođenja ___________________ Očevo ime ____________________ Zanimanje_____________________
2. Prezime i ime (djevojačko prezime) ___________________ Srodstvo __________________ Datum rođenja ___________________ Očevo ime ____________________ Zanimanje_____________________
3. Prezime i ime (djevojačko prezime) ___________________ Srodstvo __________________ Datum rođenja ___________________ Očevo ime ____________________ Zanimanje_____________________
4. Prezime i ime (djevojačko prezime) ___________________ Srodstvo __________________ Datum rođenja ___________________ Očevo ime ____________________ Zanimanje_____________________
5. Prezime i ime (djevojačko prezime) ___________________ Srodstvo __________________ Datum rođenja ___________________ Očevo ime ____________________ Zanimanje_____________________
6. Prezime i ime (djevojačko prezime) ___________________ Srodstvo __________________ Datum rođenja ___________________ Očevo ime ____________________ Zanimanje_____________________
Gore navedena moja djeca nisu zaposlena.
O sebi dajem slijedeće podatke:
Na području grada Zenica stalno sam nastanjen-a u mjestu ____________________ulica ___________________ broj ________
Posjedujem ličnu kartu – pasoš broj __________________________ izdat-a dana ______________ godine u općini __________________
Prema izvodu iz matične knjige rođenih, rođen-a sam dana ___________________ godine, u mjestu ___________________ općina _________________
Bračno stanje ____________________ dana ______________ općini_________________ MKV-ih ______________________ tbr. _____________
Zadnji put u inostranstvu-državi _________________________________ zaposlio-la sam se od ____________ godine i to preko _________________________________
Zadnji put u _______________________ sam bio-la zaposlen-a u preduzeću__________________ iz ________________________________________________________ do dana _________ godine.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Original ili kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige vjenčanih Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o radnom iskustvu u inostranstvu Nadležni inostrani organ Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva