VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aerzemana Čeliković, Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu
Telefon: 032 447 701
E-mail:
aerzemana.celikovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje predmeta iz arhive radi vođenja drugih procedura.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine, članovi 1. – 4. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02); Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u FBiH, članovi 1. – 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/03);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje predmeta iz arhive 10 KM bez obzira na starost predmeta. 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime, ime oca podnosioca zahtjeva
Broj lične karte – MUP
Adresa stanovanja (mjesto, ulica, broj, kat, broj stana)
Kontakt telefon
Broj arhivskog predmeta
Svrha zbog koje se predmet traži
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka/Pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana za predmete starije od 5 godina; 5 dana za predmete do 5 godina starosti. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva