VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje činjenice rođenja svih lica rođenih na teritoriji Bosne i Hercegovine u matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, članovi 12. – 20. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 71. – 92. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime djeteta
Ime djeteta
Dan, mjesec, godina, sat i minuta rođenja
Muško ili žensko
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Prezime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Ime oca i majke
Mjesto i datum rođenja oca i majke, općina/grad
Država rođenja i entitet oca i majke
JMB oca i majke
Državljanstvo oca i majke
Prebivalište i adresa oca i majke
Potpis podnosioca prijave (ime i prezime)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lične karte ili putne isprave za oba roditelja MUP Na uvid /
Rodni list majke djeteta na obrascu sa neograničenim rokom (ako je dijete rođeno van braka) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Vjenčani list za roditelje ukoliko su roditelji u braku Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o prebivalištu za majku djeteta (u slučaju da ne posjeduje, matičar će tražiti po službenoj dužnosti) MUP Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva