VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava djeteta da ima u matične knjige upisana oba roditelja, u cilju ostvarivanja daljih prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični zakon FBiH, članovi 53. – 71. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05 i 80/14); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 82. i 83. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje o priznanju očinstva 15 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stana
Datum
Općina (grad)
Općinska (gradska) upravna služba nadležna za vođenje matičnih knjiga
Mjesto – sjedište
Naziv matične knjige u koju se zahtijeva upis podatka
Spisak podataka čiji se upis zahtijeva
Dokazi za navedene činjenice
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid /
Izvod iz MKR za majku djeteta na obrascu sa neograničenim rokom trajanja Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati takse Banka/Pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan u slučaju priznanja očinstva prije zaključenja braka; 15 dana u slučaju priznanja očinstva poslije zaključivanja upisa u MKR. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan (kod priznanja očinstva prije zaključenja upisa u MKR), odnosno 30 dana (u slučaju naknadnog priznanja tj. poslije zaključivanja upisa u MKR).
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva