VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava djeteta da ima u matične knjige upisanu nacionalnost.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 82. i 83. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 15 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva
Datum
Tražim ispravku-promjenu u matičnoj knjizi ROĐENIH, DRŽAVLJANA, VJENČANIH ILI UMRLIH (treba zaokružiti knjigu u kojoj se vrši ispravka-promjena)
za lice _______________________________________________. (prezime i ime)
Za ISPRAVKU-PROMJENU (potrebno zaokružiti) dajem sljedeće podatke:
(Postojeći i oni koje treba upisati):
Prezime
Ime
JMB
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Datum sklapanja braka
Državljanstvo
Prezime bračnog partnera
Ime bračnog partnera
Prezime oca
Ime oca
Prezime majke
Ime majke
Dan, mjesec i godina rođenja
Dan, mjesec i godina smrti
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
JMB
Uz zahtjev prilažem:
Ime i prezime podnosioca prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva