VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjena prezimena stranke nakon razvoda braka, te evidentiranje istog u odgovarajućim matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ličnom imenu FBiH, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 7/12); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, član 25. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 88. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 15 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za izradu zapisnika o promjeni prezimena po razvodu braka 20 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722611; budž. organizacija: /; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Općina (grad)
Općinska (gradska) upravna služba nadležna za vođenje matičnih knjiga
Mjesto – sjedište
Datum
Naziv matične knjige u koju se upisuju podaci
Ime i prezime lica za koje se podaci upisuju
Za ispravku-promjenu dajem sljedeće podatke (postojeći i oni koje treba upisati):
Prezime
Ime
JMB
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Datum sklapanja braka
Državljanstvo
Prezime bračnog partnera
Ime bračnog partnera
Prezime oca
Ime oca
Prezime majke
Ime majke
Dan, mjesec i godina rođenja
Dan, mjesec i godina smrti
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
JMB
Ime i prezime podnosioca prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Presuda o razvodu braka Sud Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKR Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izjava Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak Sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o plaćenoj naknadi i taksi Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac 1            Obrazac 2