VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje činjenice rođenja svih državljana Bosne i Hercegovine u matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, članovi 12. – 20. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 71. – 92. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje (u slučaju upisa djece rođene do 01.01.1998.) 15 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
Mjesto u kojem se nalazi diplomatsko-konzularno predstavništvo
Naziv općine/grada u kojem se traži upis činjenice rođenja djeteta u matičnu knjigu
Prezime i spol djeteta
Ime djeteta
Dan, mjesec, godina i vrijeme rođenja
Mjesto, općina/grad rođenja
Država rođenja
JMB
Državljanstvo
Nacionalnost
Prezime oca i majke
Ime oca i majke
Djevojačko prezime majke
Dan, mjesec i godina rođenja oca i majke
Mjesto, općina/grad rođenja oca i majke
Država rođenja oca i majke
JMB oca i majke
Posljednje prebivalište u BIH – FBiH oca i majke (ulica i broj, mjesto, općina/grad)
Državljanstvo oca u vrijeme rođenja djeteta
Državljanstvo majke u vrijeme rođenja djeteta
Potpis majke
Potpis oca
Datum
Potpis ovlaštenog lica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKR ili izvod iz MKR propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inostranstvu Nadležni organ po mjestu rođenja Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKR roditelja (majka i otac) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Vjenčani list za roditelje djeteta ukoliko su roditelji u braku Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu roditelja (majka i otac) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izjava o nacionalnosti Općina/Grad/Notar Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o prebivalištu roditelja (ako ne posjeduju, pribavlja matičar po službenoj dužnosti) MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva