VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje činjenica u matičnim knjigama državljana Bosne i Hercegovine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, članovi 54. 55. i 56. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 86. – 93. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
Mjesto u kojem se nalazi diplomatsko-konzularno predstavništvo
Dan, mjesec i godina sklapanja braka
Mjesto i država sklapanja braka
Izjava bračnih partnera o prezimenu nakon sklapanja braka
Prezimena bračnih partnera
Imena bračnih partnera
Dan, mjesec i godina rođenja bračnih partnera
Mjesto i općina/grad rođenja bračnih partnera
Državljanstva bračnih partnera
Posljednje prebivalište bračnih partnera
Prezime oca i majke bračnih partnera
Ime oca i majke bračnih partnera
Djevojačko prezime majke bračnih partnera
Potpis bračnog partnera (M)
Potpis bračnog partnera (Ž)
Datum
Potpis ovlaštenog lica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKV ili izvod iz MKV propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inostranstvu Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKR bračnih partnera Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu bračnih partnera Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Identifikacioni dokumenti (pasoši) bračnih partnera Nadležni organ Ovjerena kopija /
Dokaz o prebivalištu bračnih partnera MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz da brak nije upisan u općini prebivališta bračnog partnera prema čijem prebivalištu se ne vrši upis braka (ako bračni partneri imaju različito prebivalište) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva