VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje činjenice smrti u matičnim knjigama radi ažuriranja stanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, članovi 26. – 32. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 47. – 57. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za izradu smrtovnice 10 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva
Datum podnošenja zahtjeva
Prezime umrlog lica
Ime umrlog
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
Dan, mjesec, godina i sat smrti
Prezime prije sklapanja braka
Dan, mjesec i godina rođenja
JMB
Mjesto, općina/grad rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Bračno stanje
Prezime i ime bračnog partnera
Prezime prije sklapanja braka
Prezime i ime roditelja umrlog lica
Ime ili naziv prijavitelja smrti
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade za smrtovnicu Banka/Pošta Original /
Lična karta ili putna isprava umrlog MUP Kopija /
Izvod iz MKR umrlog Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o državljanstvu za umrlog Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
Izvod iz MKV (ukoliko je umrli bio u braku) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva