VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Evidentiranje činjenice smrti u matičnim knjigama svih državljana Bosne i Hercegovine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, članovi 54. 55. i 56. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačke 47. – 57. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
DKP BiH – mjesto
Naziv općine/grada u kojoj/em se traži upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih
Prezime i spol umrlog
Ime umrlog
Prezime umrlog prije sklapanja braka
Dan, mjesec, godina i vrijeme smrti
Mjesto smrti i država u kojoj je smrt nastupila
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto, općina/grad i država rođenja
JMB
Državljanstvo
Prebivalište
Mjesto sahrane
Bračno stanje-mjesto zaključenja braka
Posljednje prebivalište umrlog lica u BiH i FBiH
Prezime bračnog partnera umrlog lica
Ime bračnog partnera umrlog lica
Djevojačko prezime bračnog partnera umrlog lica
Prezime oca i majke umrlog lica
Ime oca i majke umrlog lica
Djevojačko prezime majke sa očeve i majčine strane umrlog lica
Potpis podnosioca zahtjeva
Datum
Potpis ovlaštenog lica
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz MKU ili propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inozemstvu Nadležni organ u inostranstvu Original /
Izvod iz MKR umrlog lica Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz MKV ili podatak gdje se vodi MKV Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Fco identifikacionog dokumenta (pasoša) umrlog lica Nadležni organ Kopija /
Dokaz o prebivalištu umrlog lica (ako ima, a ako nema, taj dokaz pribavlja matičar po službenoj dužnosti) MUP Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva