VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknadni upis činjenice državljanstva u Matičnu knjigu rođenih, kako bi stranka mogla ostvarivati određena prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o državljanstvu BiH, članovi 4. i 30. (“Službeni list RBiH”, broj 30/96); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike Bosne i Hercegovine, član 3. (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 15 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Naziv organa kojem se zahtjev podnosi
Adresa prebivališta
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Datum, godina i mjesto rođenja podnosioca zahtjeva
Ranije državljanstvo podnosioca zahtjeva
JMB podnosioca zahtjeva
Prezime i ime oca
Dan, godina i mjesto rođenja oca
Državljanstvo oca
JMB oca
Prezime i ime majke
Dan, godina i mjesto rođenja majke
Državljanstvo majke
JMB majke
Pravni osnov za naknadni upis u matične knjige:
a) Porijeklo
b) Rođenje na teritoriji BiH
c) Naturalizacija
d) Po prebivalištu u BiH na dan 06. 04. 1992. godine
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o identitetu-lična karta ili putna isprava Nadležni organ Ovjerena kopija /
Izvod iz MKR Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu
roditelja
Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz da su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva (samo za sticanje državljanstva rođenjem na teritoriji BiH) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o sticanju državljanstva naturalizacijom (samo za sticanje državljanstva naturalizacijom) FMUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o državljanstvu SFRJ (uvjerenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, vojna knjižica, brodarska knjižica) – samo za sticanje državljanstva po sili zakona Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Isprava kojom se dokazuje prebivalište u BiH na dan 6.4.1992. (samo za sticanje državljanstva po sili zakona) MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse Banka/Pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva