VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za građanska stanja
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Jeftić, Šef odsjeka za građanska stanja
Telefon: 032 447 764
E-mail:
alma.jeftic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje izvoda ili uvjerenja kojim se dokazuju činjenice upisane u matične knjige.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, članovi 63. – 66. (“Službene novine Federacije BiH” broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, član 9. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 86/12, 25/13, 36/13 i 45/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izvod 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva, adresa
Lična karta broj
Molim da mi izdate izvod iz matične knjige umrlih na internacionalnom obrascu za:
Ime i prezime
Ime oca i majke i djevojačko prezime majke
Dan, mjesec i godina smrti
Mjesto smrti
Izvod mi je potreban u svrhu regulisanja _____________________.
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacioni dokument za srodnika MUP Na uvid /
Punomoć (ukoliko je podnosilac zahtjeva lice koje nije srodnik) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse Banka/Pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. Ukoliko se zahtjev podnosi putem pošte – 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva