VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Gradska uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aerzemana Čeliković, Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu
Telefon: 032 447 701
E-mail:
aerzemana.celikovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa, prepisa i rukopisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa SR BiH, član 2. (“Službeni list SR BiH”, broj 37/71, 39/85 i 42/89); Uputstvo o izvršenju zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa, tačke 1. – 27. (“Službeni list SR BiH”, broj 8/76);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ovjeru potpisa, prepisa, rukopisa Ovjera potpisa po svakom potpisu – 2 KM;
Ovjera kopije i rukopisa po stranici originala – 2 KM;
Ovjera kopije rješenja o registraciji privrednog društva (bez obzira na broj stranica) – 2 KM;
Ovjera autentičnosti rukopisa ili potpisa na pomoći – 4 KM;
Ovjera rukopisa ili ovjera prepisa na stranom jeziku po stranici – 4 KM;
Ovjera kopije lične karte, putne isprave, vozačke i saobraćajne dozvole – 2 KM;
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacioni dokument (ako se ovjerava potpis) MUP Na uvid /
Dokument čija se ovjera traži Nadležni organ Original na uvid /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi usmeno.