VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje obrta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje obrta, odnosno srodne djelatnosti obrt, odnosno srodna djelatnost 10 KM
domaća radinost, stari i tradicionalni obrti 10 KM
(Fizičko lice koje prvi put registruje samostalnu djelatnost na području grada Zenica je oslobođeno od plaćanja takse.)
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Molim naslov za izdavanje odobrenja za obavljanje:
a) obrta odnosno srodne djelatnosti
b) domaće radinosti
c) stari i tradicionalni obrti
Firma pod kojom će poslovati obrt:
Sjedište obrta:
Djelatnost:
Obavljanje djelatnosti:
a) u osnovnom zanimanju
b) u dopunskom zanimanju – isključivo samostalnim radom
c) kao dodatno zanimanje – isključivo putem zaposlenika
Potpis
Datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Potvrda o prebivalištu MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti JU Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija /
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Sanitarna knjižica ako je to propisano posebnim zakonom Zdravstvena ustanova Ovjerena kopija /
Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uvjetu stručne spreme, odnosno izjava da će uposliti lice koje ispunjava uvjet stručne spreme (ako je stručna sprema predviđena posebnim propisom) Obrazovna ustanova Ovjerena kopija /
Dokaz o zasnovanom radnom odnosu tj. Prijava na penziono i zdravstveno osiguranje ili dokaz o korištenju penzije tj. Ček od penzije (ako se zahtjev podnosi za dopunsko ili dodatno zanimanje) Poslodavac/PIO Ovjerena kopija /
Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Općina/Grad Original /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva