VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za vršenje prijevoza za vlastite potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 2/10); Uputstvo o postupku izdavanja odobrenja fizičkim licima za obavljanja prijevoza za vlastite potrebe u poljoprivredi, član 4. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/10); Odluka o općinskim-gradskim administrativnim taksama, član 2. (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 3/04, 8/04, 8/06 i 1/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe 30 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Molim naslov da mi izda odobrenje za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe.
Zaokružiti vrstu prijevoza:
1. Prijevoz tereta koji je u vezi sa obavljanjem privredne i druge djelatnosti za koju imam rješenje
2. Prijevoz za vlastite potrebe u poljoprivredi u okviru prethodno registrovane ili upisane poljoprivredne djelatnosti
Napomena: Rješenje za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe u poljoprivredi
fizičkom licu može se izdati za motorna vozila najveće dopuštene mase do 7,5 tona.
Potpis
Datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o registrovanoj poljoprivrednoj djelatnosti tj. dokaz o upisu u registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, obrtni registar ili registar srodnih djelatnosti Općina/Grad Kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti ili isti stranka dostavlja u formi kopije.
Rješenje o odobrenju obavljanja privredne ili druge djelatnosti (ako se zahtjev podnosi za obavljanje vlastitog prevoza u okviru privredne i druge djelatnosti) Grad Kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti ili isti stranka dostavlja u formi kopije.
Izjava da nije upisan u registar za vršenje javnog prijevoza ovjerena kod nadležnog organa Općina/Grad/Notar Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o prebivalištu MUP Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta na teritoriji BiH (ako se zahtjev podnosi za obavljanje vlastitog prevoza u okviru poljoprivredne djelatnosti) – Zk izvadak ili Posjedovni list ili Ugovor o zakupu zemljišta Sud/Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva