VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza stvari.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/09 i 42/11); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 11. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 2/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti javnog prevoza stvari 50 KM
(Fizičko lice koje prvi put registruje samostalnu djelatnost na području grada Zenica je oslobođeno od plaćanja takse.)
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa – mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Podnosim zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza stvari.
Firma pod kojom će se obavljati djelatnost glasi _____________________.
Napomena: Otpočinjanje obavljanja djelatnosti prijevoza stvari uslovljeno je pribavljanjem
saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i odgovarajuće licence.
Izdavanje navedenih akata je u nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a.
Potpis
Datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o prebivalištu MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti JU “Centar za socijalni rad” Original ili ovjerena kopija /
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da nije pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (najmanje III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila) Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Vozačka dozvola MUP Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena izjava da nema zasnovan radni odnos Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva