VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrdivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uvjeta putničkoj agenciji za obavljanje djelatnosti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Član 11. Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev za izdavanje akata o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje ostalih djelatnosti 110 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica
Naknada za izlazak komisije 50 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722611; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv putničke agencije
Sjedište putničke agencije
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz sudskog registra sa svim podacima iz glavne knjige registra Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija Ne starije od 3 mjeseca.
Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj privrednog društva) Nadležna porezna ispostava Original ili ovjerena kopija
Rješenje o odobrenju korištenja izgradenog objekta – upotrebna dozvola Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
Pravni osnov korištenja poslovnog prostora (dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjerenu kod nadležnog organa) Original ili ovjerena kopija
Ovjerena kopija lične karte i podaci za voditelja poslovnice Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Original
Dokaz o uplati naknade Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva
OBAVJEŠTENJE 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nema ograničenja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva