VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za obavljanje trgovačke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje benzinska pumpna stanica 280 KM; robna kuća 240 KM, samoposluga 160 KM; ostale trgovačke radnje 40 KM
(Fizičko lice koje prvi put registruje samostalnu djelatnost na području grada Zenica je oslobođeno od plaćanja takse.)
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Prebivalište (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Vrsta trgovačke radnje – klasična, specijalizirana, samoposluga, kiosk itd.
Poslovno sjedište
Naziv trgovačke radnje
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte MUP Ovjerena kopija /
Potvrda o prebivalištu MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija /
Diploma ili uvjerenje o školskoj spremi (najmanje III stepen stručne spreme) ili ovjerena izjava da će uposliti lice koje ispujava taj uslov Obrazovna ustanova Ovjerena kopija /
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Sanitarna knjižica (samo za trgovce prehrambenim proizvodima) Zdravstvena ustanova Ovjerena kopija /
Ovjerena Izjava da prodajni objekat ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje trgovačke djelatnosti (Izjava je sastavni dio obrasca) Grad/Notar Original /
Uvjerenje da nije pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva