VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 05/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga ugostiteljski objekti iz skupine hoteli (hoteli, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, pansion i motel) 240 KM; barovi (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar) 160 KM; ostali ugostiteljski objekti 80 KM; ugostiteljske usluge u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu i ostale turističko-ugostiteljske usluge 40 KM
(Fizičko lice koje prvi put registruje samostalnu djelatnost na području grada Zenica je oslobođeno od plaćanja takse.)
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za rad komisije 50 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722611; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa – mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Obraćam se ovim zahtjevom za izdavanje odobrenja za osnivanje ugostiteljske radnje:
Naziv ugostiteljske radnje:_________________________
Sjedište ugostiteljske radnje:_______________________
Pružanje usluga:
a) tokom cijele godine
b) samo u sezoni (navesti period) _______________
c) povremeno (navesti period) __________________
Zahtjev može predati sam podnositelj zahtjeva ili punomoćnik (dostaviti ovjerenu punomoć).
Ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za smještajne objekte utvrđuju nadležna ministarstva.
Uz zahtjev za osnivanje zajedničke ugostiteljske radnje se prilaže i pisani ugovor, kojim se uređuju međusobni odnosi, ovjeren kod notara.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Ovjerena kopija /
Diploma ili uvjerenje o školskoj spremi (najmanje III stepen stručne spreme) ili ovjerena izjava da će uposliti lice koje ispunjava taj uslov Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Ovjerena kopija /
Sanitarna knjižica Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da nije pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena izjava da nema zasnovan radni odnos, odnosno već osnovanu ugostiteljsku radnju Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija /
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Grad Ovjerena kopija /
Dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora Općina/Grad/Sud Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
Dokaz o uplati naknade za izlazak Komisije Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva