VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za promjene u toku obavljanja obrta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev za promjene u toku obavljanja obrta, odnosno srodne djelatnosti 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Molim naslov da mi odobri (zaokružiti):
1. Promjenu sjedišta obrta
Stara adresa
Nova adresa
2. Promjenu djelatnosti – vrste obrta
Odobreni obrt:
Novi obrt:
3. Promjenu djelatnosti (iz osnovnog u dopunsko ili obratno)
Želim promijeniti _____________________ djelatnost iz __________________ u_____________________ zanimanje.
4. Ostale promjene
_______________________________ (navesti promjenu i priložene dokaze)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za obavljanje obrta Grad Kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti ili isti stranka dostavlja u formi kopije.
Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti u slučaju promjene sjedišta i promjena djelatnosti – vrste obrta) Općina/Grad Original /
Dokaz o zaposlenosti/nezaposlenosti (u slučaju promjene djelatnosti iz osnovnog u dopunsko ili obrnuto) – prijava na penziono i zdravstveno osiguranje za zaposlene, ovjerena izjava stranke za nezaposlene Poslodavac (za zaposlene)
Grad/Notar (za nezaposlene)
Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva