VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za promjene u toku poslovanja trgovačke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, članovi 15. i 19. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje 8 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa – mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Podnosim zahtjev za (zaokružiti):
1. Promjenu sjedišta trgovačke radnje
Postojeća adresa:
Nova adresa:
2. Promjenu firme – naziva trgovačke radnje
Postojeći naziv:
Novi naziv:
3. Promjenu vrste trgovačke radnje
Postojeća vrsta:
Nova vrsta:
4. Ostale promjene __________________________________________
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje o osnivanju trgovačke radnje Grad Kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti ili isti stranka dostavlja u formi kopije.
Ovjerena Izjava da prodajni objekat ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje trgovačke djelatnosti (u slučaju promjene sjedišta i vrste trgovačke radnje) Općina/Grad Original ili kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva