VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, član 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona, član 17. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 05/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za promjene u toku poslovanja ugostiteljske radnje 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za rad komisije 50 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722611; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa – mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Molim naslov da mi odobri (zaokružiti):
1. Promjenu sjedišta ugostiteljske radnje
Stara adresa:
Nova adresa:
2. Promjenu firme ugostiteljske radnje
Stari naziv:
Novi naziv:
3. Promjenu vrste ugostiteljskih usluga, odnosno promjenu tipa ugostiteljske radnje
Stari tip:
Novi tip:
4. Ostale promjene
Želim promijeniti __________________________________________________
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje o osnivanju ugostiteljske radnje Grad Kopija Dokument pribavlja Grad po službenoj dužnosti ili isti stranka dostavlja u formi kopije.
Dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako se mijenja sjedište) Grad/Sud Ovjerena kopija /
Upotrebna dozvola za poslovni prostor (ako se mijenja sjedište) Grad Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati naknade za izlazak Komisije (ako se mijenja sjedište, vrsta ugostiteljske radnje) Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva