VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, član 4. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona, član 6. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 05/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev za izdavanje akata o utvrđivanju ispunjenosti uslova za pružanje ugostiteljskih usluga hoteli – 200 KM
ugostiteljski objekti iz skupine barovi (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar) – 150 KM
ostali ugostiteljski objekti – 75 KM
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za izlazak komisije 50 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722611; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv društva
Sjedište društva
Kontakt telefon
Podnosim zahtjev za izdavanje akta o utvrđivanju ispunjenosti minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Djelatnost koja će se obavljati: ______________________ (prema aktu o registraciji uz obavezno navođenje šifre djelatnosti)
Djelatnost će se obavljati u poslovnom prostoru površine _______ m2, koji se nalazi u Zenici, ulica _______________________________.
Naziv ugostiteljskog objekta
Način pružanje usluga (zaokružiti):
a) tokom cijele godine
b) samo u sezoni (navesti period) _______________
c) povremeno (navesti period) __________________
NAPOMENA: Ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za smještajne objekte utvrđuju nadležna ministarstva.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjeren izvod iz sudskog registra sa svim podacima iz glavne knjige registra (ne stariji od 3 mjeseca) Općinski sud Ovjerena kopija /
Rješenje o odobrenju korištenja izgrađenog objekta – upotrebna dozvola Grad Ovjerena kopija /
Pravni osnov korištenja poslovnog prostora (dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjerena kod nadležnog organa) Nadležni sud/Općina/Notar Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrative takse Banka/Pošta Kopija /
Dokaz o uplati naknade za izlazak Komisije Banka/Pošta Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva