VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prestanka obavljanja obrta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, članovi 15. 45. i 46. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/09 i 42/11); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na Zahtjev za promjene u toku obavljanje obrta, odnosno srodne djelatnosti 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Molim naslov da mi utvrdi odjavu obavljanja obrta (zaokružiti potrebno):
a) ODJAVOM sa danom ___________________ godine
Prestanak rada odjavom utvrđuje se sa danom navedenim u odjavi, s tim da se obrt ne može odjaviti unatrag.
b) PO SILI ZAKONA sa danom ___________________ godine zbog ________________________________________ (navesti jedan od zakonom propisanih uvjeta za prestanak važenja odobrenja za rad)
Zahtjev se predaje lično ili putem punomoćnika (dostaviti punomoć).
Taksi prijevoznici su uz zahtjev dužni dostaviti dopunsku taksi oznaku i dokaz o odjavi registarskih tablica koje počinju slovnom oznakom “TA”.
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za obavljanje obrta Grad Original /
Dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za prestanak važenja odobrenja za obavljanje obrta (ako je odobrenje prestalo po sili zakona) Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
Dopunska taksi oznaka (za taksiste) Taksista Original /
Dokaz o odjavi registarskih tablica koje počinju slovnom oznakom “TA” (za taksiste) MUP Original /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva