VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prestanak rada trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, članovi 15. 22. i 23. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za odjavu rada 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Molim naslov da mi utvrdi prestanak važenja odobrenja za osnivanje trgovačke radnje (zaokružiti potrebno):
1. ODJAVOM sa danom ___________________ godine
Prestanak rada trgovačke radnje odjavom utvrđuje se sa danom navedenim u odjavi, s tim da se trgovačka radnja ne može odjaviti unatrag.
2. PO SILI ZAKONA sa danom ___________________ godine zbog_______________________________________________(navesti jedan od zakonom propisanih uvjeta za prestanak važenja odobrenja za rad)
Napomena: Zahtjev se predaje lično ili putem punomoćnika (dostaviti punomoć).
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje o osnivanju trgovačke radnje Grad Original /
Dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za prestanak važenja odobrenja za obavljanje obrta (ako je odobrenje prestalo po sili zakona) Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva