VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za privremenu obustavu obavljanja obrta i dobijanje odobrenja za najavu rada po privremenoj obustavi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, članovi 15. 44. i 54. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/09 i 42/11); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev za promjene u toku obavljanja obrta, odnosno srodne djelatnosti 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa: mjesto, ulica, broj
Kontakt telefon
Molim naslov da mi se odobri (zaokružiti):
1. Privremena obustava rada od __________ do ________
Navesti razloge: _________________________________
Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta koje u kontinuitetu ne prelazi granicu od jedne godine.
Obustava obavljanja obrta duže od jedne godine moguća je samo u slučaju bolesti ili nastupa više sile, o čemu se prilažu odgovarajući dokazi.
Taksi prijevoznici su uz zahtjev dužni dostaviti dopunsku taksi oznaku i dokaz o odjavi registarskih tablica koje počinju slovnom oznakom “TA”.
2. Najava rada po privremenoj obustavi sa danom ________________
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje o radu Grad Kopija /
Dokaz o privremenoj spriječenosti za rad (prilaže se samo u slučaju obustave rada dužeg od jedne godine) Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
Dopunska taksi oznaka i dokaz o odjavi registarskih tablica koje počinju slovnom oznakom “TA” (u slučaju da zahtjev podnosi taksi prevoznik) Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
Odobrenje o privremenoj obustavi (u slučaju zahtjeva za najavu rada) Grad Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original Stranka može navedeni dokument dostaviti i u formi obične kopije ukoliko je riječ o elektronskoj uplati.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva