VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senada Sejmenović, Stručni savjetnik za poljoprivredu
Telefon: 032 447 706
E-mail:
senada.sejmenovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje potvrde o upisu u registar da bi lice ostvarilo pravo na poticaj u poljoprivredi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH, član 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07 i 04/10); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uvjerenje 8 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime roditelja – ako se podnosi zahtjev za upis u RPG
Naziv obrta – ako se podnosi zahtjev za upis u RK
JMBG – ako se podnosi zahtjev za upis u RPG
JIB – ako se podnosi zahtjev za upis u RK
Adresa stanovanja
Kontakt telefoni
Obraćam se ovim zahtjevom za:
a) Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava
b) Upis promjena u registar poljoprivrednih gazdinstava
c) Upis u registar klijenata
d) Upis promjena u registar klijenata
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Federalni obrasci propisani Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Grad Original /
Lična karta MUP Kopija /
Potvda o izdatom JIB/PDV broju (samo za RK) Porezna uprava FBiH/Uprava za indirektno oporezivanje Ovjerena kopija /
Rješenje o registraciji ili otvaranju obrta (samo za RK) Općinski sud/Grad Kopija /
Kopija kartona deponovanih potpisa za bankovni račun (samo za RK) Banka Kopija /
Posjedovni list Grad Original ili ovjerena kopija /
Ugovor o zakupu zemljišta ili Izjava o korištenju zemljišta Nadležni organ Ovjerena kopija /
Potvrda banke o otvorenom računu Banka Kopija /
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva