VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senada Sejmenović, Stručni savjetnik za poljoprivredu
Telefon: 032 447 706
E-mail:
senada.sejmenovic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podsticanje primarne poljoprivredne proizvodnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju FBiH, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 88/07 i 04/10); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Program za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica za kalendarsku godinu;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime, ime oca/Naziv pravnog lica
Broj lične karte, MUP/ID broj
JMB, mjesto rođenja (samo kod ostvarivanja prava na poticaj u poljoprivredi i biljnoj proizvodnji)
Adresa stanovanja/sjedište: mjesto, ulica, broj, kat, broj stana
Kontakt telefoni
Obraćam se zahtjevom za (zaokružiti):
1. Ostvarivanje prava na poticaj u animalnoj proizvodnji
Registrovano poljoprivredno gazdinstvo: DA NE
Vrsta proizvodnje za koju se prijavljuje: Animalna ________________________________
2. Ostvarivanje prava na poticaj u biljnoj proizvodnji
Registrovano poljoprivredno gazdinstvo: DA NE
Vrsta proizvodnje za koju se prijavljuje: Biljna ___________________________________
3.Ostvarivanje prava na poticaj u poljoprivredi
Registrovano poljoprivredno gazdinstvo: DA NE
Vrsta poticaja za koji se prijavljuje: ____________________________________________
Podaci o računu korisnika poticaja (stranka popunjava podatke o računu neovisno o tome za koju vrstu poticaja se prijavljuje)
Naziv banke
Poslovnica/filijala
Broj tekućeg računa
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda banke o otvorenom računu Banka Kopija /
Ovjerena izjava o tačnosti dostavljenih podataka Grad Original /
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Račun o nabavci poljoprivredne mašine (za poticaj u poljoprivredi) Ovlašteno pravno lice Ovjerena kopija /
Uvjerenje o izmirenim dospjelim poreskim obavezama za prethodnu godinu (samo podnosioci sa registrovanom djelatnošću) Poreska uprava Ovjerena kopija /
Kopija katastarskog plana (za poticaj u biljnoj proizvodnji) Grad Original ili ovjerena kopija /
Ugovor o zakupu zemljišta (za poticaj u biljnoj proizvodnji) Ugovorne strane Ovjerena kopija /
Porezna faktura za kupljeni sadni materijal ili sjeme (za poticaj u biljnoj proizvodnji) Ovlašteno pravno lice Ovjerena kopija /
Uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti pregledanog sadnog materijala/Certifikat o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala Federalni zavod za poljoprivredu Ovjerena kopija /
Potvrda općinske/gradske službe o upisu u Registar (za poticaj u animalnoj proizvodnji – pribavlja organ po službenoj dužnosti) Općina/Grad Original ili ovjerena kopija /
Potvda o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja i Potvrda o zdravstvenom stanju životinja (za poticaj u animalnoj proizvodnji) Federalni agromediteranski zavod Mostar i nadležna veterinarska stanica Ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva