VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu i upravljanje razvojem
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za privredu i poslovne prostore
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Kožo
Telefon: 032 447 764
E-mail:
amir.kozo@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje saglasnosti za obavljanje djelatnosti uplatnog mjesta (sportske kladionice)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Član 89. Zakona o igrama na sreću FBiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev privređivača igara na sreću za izdavanje saglasnosti za obavljanje djelatnosti u prostorima uplatnih mjesta 10.000,00 KM 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Sjedište: (mjesto, ulica, broj)
Kontakt telefon
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar za obavljanje djelatnosti igara na sreću Nadležni Sud Original ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu i/ili pravu korišćenja prostora za koji se saglasnost traži Original ili ovjerena kopija
Upotrebna dozvola za poslovni prostor (uplatnog mjesta) Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
Dokaz o udaljenosti (ne manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i sradnjih škola) Nadležna gradska služba Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava o ispunjenosti prostornih, tehničkih i drugih uslova datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrative takse Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva