VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sprječavanje bespravne gradnje te omogućavanje investitorima da vrše promjene na građevini u toku gradnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 121. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, članovi 200. i 262. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o građevinskom zemljištu Općine Zenica (“Službene novine Općine-Grada Zenica”, broj 4/07, 2/08, 5/08, 1/10, 2/11, 2/12, 2/13, 1/14, 2/15, 2/16, 3/17 i 2/18); Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Grada Zenica ( “Službene novine Grada Zenica”, broj 3/18);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na Zahtjev za izmjenu odobrenja za građenje 20 KM 141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Ako je došlo do povećanja neto korisne površine objekta, obračunava se naknada u iznosu od 5 KM – 40 KM/m2 141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722433; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Naknada za pogodnosti /renta/ I stamb. zona 60 KM/m2 I posl. z. (I i II stamb. z.) 60 KM/m2
II stamb. zona 50 KM/m2 II posl.z.( III i IV s.z.) 50 KM/m2
III stamb. zona 40 KM/m2 III posl.z (V i VI s.z.) 40 KM/m2
IV stamb. zona 30 KM/m2
V stamb. zona 20 KM/m2
VI stamb. zona 10 KM/m2, za proizvodni prostor 20 KM/m2
141-355-53200161-07 Vr. prih.: 722435; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Kratak opis odstupanja od rješenja čija se izmjena traži
Broj i datum Rješenja o odobrenju za građenje
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original /
Dokaz o uplati naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (ako se izvršenom izmjenom povećala neto korisna površina objekta) Banka/Pošta Original /
Dokaz o uplati naknade za rentu (ako se izvršenom izmjenom povećala neto korisna površina objekta) Banka/Pošta Original /
Rješenje o odobrenju za građenje (pribavlja Grad po službenoj dužnosti) Grad Kopija /
Izmijenjeni/ dopunjeni projekti Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original /
Dokaz o pravu građenja na nekretnini, odnosno dokaz da je investitor stekao pravo vlasništva na građevini koja je predmet izmjene odobrenja za građenje Nadležni organ Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina od pravosnažnosti rješenja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva