VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma i Odsjek za urbanizam
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i graditeljstvo
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bisera Isović/Emilija Pašalić, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma/Šef odsjeka za urbanizam
Telefon: 032 447 653, 032 447 655
E-mail:
bisera.isovic@zenica.ba, emilija.pasalic@zenica.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sprječavanje bespravne gradnje u prostoru i narušavanja postojećeg ambijenta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju i građenju, članovi 66. 67. i 68. (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14 i 4/16); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 14/13); Odluka o provođenju RP “Centar” (“Službene novine Općine Zenica”, broj 9/12); Odluka o provođenju RP “Pišće” (“Službene novine Općine Zenica”, broj 3/02); Odluka o provođenju RP “Trg rudara” (“Službene novine Općine Zenica”, broj 7/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje odobrenja za građenje za lokaciju stambeni objekti 20 KM
stambeno-poslovni objekti 40 KM
poslovni objekti 40 KM
školski, rekreacioni i zdravstveni objekti 20 KM
poljoprivredni objekti 20 KM
prehrambeni i industrijski objekti 30 KM
benzinske pumpe 75 KM
hoteli i moteli 60 KM
141-355-53200161-07 ili taksenom markom Vr. prih.: 722131; budž. organizacija: 0000000; primalac: Grad Zenica; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ naziv pravnog lica
Adresa stanovanja/ sjedišta
Kontakt telefon
Lokalitet: ulica-naselje
Konkretan građevinski ili drugi zahvat na koji se zahtjev odnosi – izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija, dogradnja objekta, promjena namjene stambeni/poslovni, proizvodni/stambeno-poslovni objekat
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati administrativne takse Banka/Pošta Original ili kopija /
Kopija katastarskog plana sa podacima o korisnicima predmetne i susjednih parcela Grad Original ili ovjerena kopija /
Idejno rješenje Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original /
Tehnološki opis postupka (ako se radi o proizvodnom objektu) Pravno lice registrovano za poslove projektovanja Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva za dopunu dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do izmjene važećeg ili donošenja novog detaljnog planskog akta.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva